Allmänna villkor

Z-Reklam tillgodoser alltid kundernas önskemål i största möjliga mån. Här finner du de villkor vi arbetar efter.

Priser
Priser är angivna exklusive moms och frakt.

Betalningsvillkor
30 dagar netto eller enligt överenskommelse.

Leverans
Leverans från Z-Reklam till kund betalas av kund om inget annat avtalats. Z-Reklam ansvarar ej för förseningar hos fraktbolagen. Kund ansvarar för att uppge korrekt leveransadress.

Returrätt
Varor produceras specifikt av Z-Reklam åt kund och således är order bindande.

Reklamation
Felaktiga varor ska reklameras inom 10 dagar. Kontakt med din säljare på Z-Reklam ska då tas och reklamera fel som ej uppkommit under transport. Om fel på vara åsamkats under transport ska kund kontakta transportföretaget direkt. Vid fel på vara levereras en ny vara inom rimlig leveranstid.